top of page

עיצוב גרפי: ספרים וחוברות

עיצוב חוברות וספרים, דו״חות שנתיים וקבצים מרובי עמודים ומרובי טקסט, משלב הרעיון ועד לביצוע הסופי.

ניתן להמיר את הקובץ הסופי לספר דיגיטלי. כך ניתן להציג את התוכן על מסך, בצורה נוחה לדיפדוף ולעיון.

פרוייקט סמ״ל

לקידום תלמידי תיכון

חוברת לתלמיד

דו״ח שנתי 

לרשות למלחמה

בסמים ובאלכוהול

bottom of page